Lauraballa

Fotografia di sculture per l’artista Lauraballa.